NM løypene

NM-løypene er lagt der det bor folk, for vi ønsker å vise frem sykkel-Norge til befolkningen på Sørlandet.
Samtidig har vi hatt stort fokus på sikkerheten til ryttere, støtteapparat og publikum.
Her finner du løypene i Relive og kart fra Imap.

NB! Datoene på Relive er fra planen 2020, og ikke gjeldende for 2021. Se program og invitasjon for oppdaterte tider.