Fotograf: Jarle Fredagsvik, Procycling.no

Program, rittkontor og lagledermøter

Mesterskapet gjennomføres etter følgende plan

Søndag 13. juni, start og mål i Vennesla

Landevei fellesstart junior kvinner, start kl 0830.

Landevei fellesstart junior herrer, start kl 1200.

Landevei fellesstart U23 herrer, start kl 1630.

 

Tirsdag 15. juni, start og mål i Evje sentrum

Lagtempo kvinner og junior og senior herrer, start kl 1630.

 

Onsdag 16. juni, Inspirasjonsseminar (avlyst)

Thon Hotel Norge kl 1000-1500. Vi samler sykkel-Norge, næringsliv og publikum til inspirasjon og læring.

 

Onsdag 16. juni, Sykkelfest (avlyst)

Thon Hotell Norge kl 1900-2400. Møtepunkt for sykkelinteresserte og støttespillere.

 

Torsdag 17. juni, start og mål i Evje sentrum

Tempo para, junior, senior, både kvinner og herrer, start kl 1115.

 

Fredag 18. juni, start og mål i Tresse, Kristiansand (avlyst)

Gateritt junior, senior, både kvinner og herrer, start kl 1530.

 

Søndag 20. juni, start og mål i Tresse, Kristiansand

Landevei fellesstart kvinner elite, start kl 0800.

Landevei fellesstart herrer elite, start kl 1145.

 

Lagledermøter

Obligatorisk oppmøte, alle klubber må være representert.
Møtene gjennomføres på Teams, og påmelding gjøres her.
Invitasjon til møtene på Teams sendes ut i forkant av hvert enkelt møte til oppgitt e-postadresse.

Lagledermøte lagtempo presentasjon

Lagledermøte tempo presentasjon

 

Tidspunkt for lagledermøter

Lørdag 12/6, kl 17-18, fellesstart junior og U23
Mandag 14/6, kl 17-18, lagtempo
Onsdag 16/6, kl 17-18, tempo
Lørdag 19/6, kl 17-18, fellesstart

For sjefskommissærer og rittledere gjennomføres møtene i Kristiansand, Thon hotell Norge, og for lagledere og øvrige på Teams.

 

Sekretariat/rittkontor

Rittkontoret er lokalisert på Thon hotell Norge i Kristiansand i forkant av alle ritt.

Utdeling av startnummer og tidtakerbrikker, samt kontroll av C-19 test og servicelisens, gjennomføres etter egen tidsplan innenfor angitte tidsrom.

Akkreditering til langesone, arenaområde og kjøretøy leveres også ut på rittkontoret. Technical guide i papir leveres ut i ett eksemplar pr klubb/team.

For innlevering av tidtakerbrikker etableres det rittkontor i målområdene. Brikkene skal leveres inn samlet for alle klasser fra den enkelte klubb.

 

Servicekø

Akkreditering kjøretøy og nummer til service leveres ut ved rittkontor, startområdet Vennesla.
Arrangør har 2 nøytrale service med 2 reservesykler (S og M). Utstyre til disse bilene (hjul) bes innlevert av klubber om man vil ha dette tilgjengelig.

Servicekø K og M junior

Servicekø U23

 

Lørdag 12/6, kl 15-19, fellesstart junior og U23

Tidspunkt for utdeling av startnummer og kontroll av C-19 test

 

Mandag 14/6, kl 15-19, lagtempo

Tidspunkt for utdeling av startnummer og kontroll av C-19 test

 

Onsdag 16/6, kl 15-19, tempo

Tidspunkt for utdeling av startnummer og kontroll av C-19 test

 

Lørdag 19/6, kl 15-19, fellesstart

Tidspunkt for utdeling av startnummer og kontroll av C-19 test